Mediation

Contact

Publicaties

Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis en gaat gepaard met veel emoties en onzekerheden. Er ontstaan gemakkelijk conflicten in deze periode en deze kunnen een eigen leven gaan leiden. Dit maakt de communicatie vaak erg lastig en verwarrend. Er dienen echter ook allerlei afspraken te worden gemaakt en zaken geregeld te worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat er met elkaar gecommuniceerd kan worden en het liefst in goed overleg. Vooral als er kinderen zijn. Er verandert veel door een echtscheiding, maar één ding verandert niet; de kinderen vallen onder het ouderlijk gezag van de gescheiden ouders en hebben recht op een goed contact met beide ouders. Het is daarom van groot belang dat u als ouders zo goed mogelijk kunt blijven overleggen.

Door te kiezen voor mediation kiest u er voor om samen met de mediator te zoeken naar een structurele oplossing die recht doet aan de belangen van u zelf en aan de belangen van uw (ex)partner. Mediation is dé manier om een gesprek tussen beide partners oplossingsgericht en positief te laten verlopen. Er zal tijdens de mediationsessies gepraat worden over de ontstane situatie en de gevolgen daarvan voor u en eventueel uw gezin. Vervolgens zal besproken worden welke oplossingen kunnen worden gevonden die voor u beiden bevredigend zijn. Bij mediation krijgt u de handvaten aangereikt om zelf tot oplossingen te komen. Er zullen afspraken worden gemaakt over de kinderen, de echtelijke woning, het inkomen (alimentatie), het vermogen, pensioen enz.

Bij mediation heeft u zelf het resultaat in handen, onder begeleiding van een onafhankelijke en deskundige mediator. Het resultaat alsmede de procedure is sneller, goedkoper en tevens vaak bevredigender dan in het geval gebruik wordt gemaakt van twee advocaten.

Aangezien Danielle niet alleen mediator is maar ook financieel planner, heeft zij de expertise in huis om de meest complexe echtscheidingen te begeleiden. Tevens kan zij hierdoor in eenvoudige bewoordingen de gevolgen van een echtscheiding weergeven.