Kosten & Procedure

Contact

Het uurtarief dat wordt gehanteerd bedraagt € 175 per uur, exclusief 21% BTW. Het eerste half uur is gratis, daarna wordt het uurtarief in rekening gebracht.

Mediation

Een echtscheidingsbemiddeling bestaat gemiddeld uit 1 tot 5 sessies van ongeveer 2 uur per sessie. Daarnaast wordt een echtscheidingsconvenant (bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap) opgesteld of een vaststellingsovereenkomst (bij samenwonen). Als er kinderen zijn, wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld waarin onder andere de zorgverdeling voor de kinderen is vastgelegd en de financiële afspraken rondom de kinderen.

Financiële Planning

Het aantal uren dat wordt besteed aan een financieel advies/planning is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Na het eerste gesprek wordt een prijsopgave gemaakt zodat u duidelijkheid heeft over de kosten. Uitgangspunt hierbij is het hierboven genoemde uurtarief en de aangeleverde informatie en documenten naar aanleiding van het vooraf verstrekte inventarisatieformulier. Deze informatie wordt besproken in een inventarisatiegesprek waarin tevens uw doelstellingen worden besproken. Naar aanleiding van dit gesprek en de verstrekte informatie, wordt uw persoonlijke financiële situatie in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit wordt weergegeven in een schriftelijke rapportage welke u wordt toegezonden. Naar aanleiding van deze rapportage vindt een gesprek plaats waarin dit wordt besproken.